Go to Top

Θεραπείες

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΙΔΙΟΔΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

  Το αισθητικοκινητικό σύστημα περιγράφει  τους μηχανισμούς που περιλαμβάνονται στην απόκτηση ενός αισθητήριου ερεθίσματος και τη μετατροπή του ερεθίσματος σε ένα  νευρικό σήμα, μαζί με τη μετάδοση του σήματος  μέσω των κεντρομόλων διαβάσεων στο κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ). Επιπλέον περιγράφει την επεξεργασία και  την ολοκλήρωση του σήματος από τα διάφορα κέντρα του ΚΝΣ και των κέντρων εντολών, καθώς επίσης και τις μηχανικές αντιδράσεις με συνέπεια την ενεργοποίηση μυών για τη …Read More

ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΜΥΪΚΗΣ ΣΥΣΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΣΥΣΤΟΛΗΣ Μια παράμετρος που συνδέεται πολύ με τη μέση τιμή Δύναμης είναι το παραγόμενο Έργο συστολής (CW), της οποίας μονάδα μέτρησης είναι το Joule (J). Είναι ένα μέτρο του έργου που παράγεται, ή της ενέργειας που χρησιμοποιείται, από τους εξεταζόμενους μυς. Είναι ίσο με την περιοχή κάτω από την καμπύλη Δύναμης-Γωνιακής Ταχύτητας. Με μαθηματική μορφή το έργο αντιπροσωπεύεται από το W: W= M average Χ Α Το Α αναφέρεται κανονικά στη …Read More

TRAZER Interactive Performance Machine

    Το TRAZER Interactive Performance Machine είναι μια πρόκληση για την όραση, το μυαλό και το σώμα. Αυξάνει τον καρδιακό ρυθμό στα διάφορα επίπεδα των δοκιμασιών. Μετράει σε κάθε κατεύθυνση το χρόνο αντίδρασης, την επιτάχυνση, την ταχύτητα, την επιβράδυνση, το κατακόρυφο άλμα. Ανιχνεύει τον καρδιακό ρυθμό. Με το trazer βελτιώνονται  η κίνηση  και οι επιδόσεις. Οι  διάφορες ασκήσεις βελτιώνουν  τη δύναμη, την ισχύ, την ισορροπία, το συντονισμό, το χρόνο …Read More

Algonix (θεραπεία με micro-current)

  Η θεραπεία με τη χρήση των micro-current θεωρείται η πιο αποτελεσματική μέθοδος ηλεκτροερεθισμού. Η καλύτερη ηλεκτροδιέγερση επιτυγχάνεται όταν γνωρίζουμε την πραγματική κατάσταση του ιστού σε πραγματικό χρόνο. Το Algonix περιέχει ενα υψηλής τεχνολογίας επίπεδο λογισμικού που επεξεργάζεται το ψηφιακό σήμα που λαμβάνουμε απο τον ιστό ώστε να έχουμε μια ακριβή κατάσταση του δυναμικού του ιστού στη συγκεκριμένη χρονική στιγμη της μέτρησης. Με το Algonixεπιτυγχάνουμε υψηλής ακρίβειας μετρήσεις των ηλεκτρομαγνητικών ταλαντώσεων …Read More

Myofascial Release

[ Τεχνική Απελευθέρωσης της Μυϊκής Περιτονίας Η απελευθέρωση της μυικής περιτονίας (Myofascial release) είναι μια θεραπευτική τεχνική παρόμοια με την μάλαξη και οι δύο περιλαμβάνουν η επαφή του χεριού με τον ασθενή, και χρησιμοποιούν την αίσθηση της αφής για την αξιολόγηση του προβλήματος και την αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Επίσης και οι δύο περιλαμβάνουν τη χρήση της πίεσης και την διάταση του ιστού για να παραγάγουν τα επιθυμητά θεραπευτικά αποτελέσματα. Υπάρχουν …Read More

Muscle Energy Technique

Τεχνική Απελευθέρωσης της Μυικής Ενέργειας Η θεωρία απελευθέρωσης της μυικής ενέργειας στηρίζεται στην προϋπόθεση ότι τα προβλήματα που προκύπτουν από την κακή ευθυγράμμιση των αρθρώσεων είναι το αποτέλεσμα της κακής ισορροπίας του σώματος. Οφείλεται δε κυρίως σε μυϊκή σύσπαση του πρωταγωνιστή μυ ή στην υπερίσχυση της μυικής συστολής των ανταγωνιστών ή τέλος στον περιορισμό της κινητικότητας των αρθρώσεων. Οι μυϊκές συστολές που χρησιμοποιούνται για την διόρθωση του προβλήματος είναι ισομετρικές …Read More

Trigger Points

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ TRIGGER POINTS Οι Travell και Simons (1983 ..1992) και Cyriax (1977) αναφέρουν τη χρήση της έγχυσης φαρμακευτικής ουσίας σε trigger points ως αποτελεσματική μέθοδο θεραπείας, αλλά αυτή η θεραπεία δεν είναι κατάλληλη ούτε νόμιμα εφαρμοζόμενη από τους φυσιοθεραπευτές. Όταν ένα ενεργό trigger point δεν αποκρίνεται στις τεχνικές θεραπείας που παρουσιάζονται εδώ, τότε είναι χρήσιμο να παραπεμφθεί ο ασθενής σε έναν ειδικό ιατρό που μπορεί να χρησιμοποιήσει την …Read More

Mobilization

Η αρθρική κινητοποίηση είναι μια από τις συνηθέστερα χρησιμοποιούμενες τεχνικές θεραπείας δια των χειρών στη θεραπεία της αρθρικής δυσκαμψίας. Ο χειρισμός και η κινητοποίηση δεν είναι νέες έννοιες. Ο Ιπποκράτης (460-355 π.Χ.) χρησιμοποίησε αυτές τις τεχνικές και κατέγραψε τις διάφορες μεθόδους στην πρακτική θεραπεία των κακώσεων των οστών και των αρθρώσεων. Μέσω των ετών έχουν αναπτυχθεί ποικίλες προσεγγίσεις στο χειρισμό και την κινητοποίηση. Οι πιο πρόσφατες σχολές εφαρμογής χειρισμών και …Read More

ΠΕΛΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΔΙΣΗΣ

Παράγοντες πελματογραφίας Οι αναπτυσσόμενες Δυνάμεις τοπικά Οι αναπτυσσόμενες τοπικές πιέσεις Η πίεση κάθε χρονική στιγμή Η ολική ασκούμενη Δύναμη σε κάθε ανατομική περιοχή του ποδιού Η αναπτυσσόμενη Δύναμη κάθε χρονική στιγμή σε κάθε ανατομική περιοχή του ποδιού Η χρονική διάρκεια της προοδευτικής φόρτισης του άκρου πόδα Η καταγραφή των ανωμαλιών φόρτισης κατά την διάρκεια της βάδισης αλλά και των άλλων καθημερινών δραστηριοτήτων pedar-x Σύστημα ανάλυσης Το pedar-X είναι ένα αξιόπιστο …Read More