Go to Top

ΠΡΟΣΘΙΟΣ ΧΙΑΣΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

 

Ονομασία

•     Σε μετωπιαίο επίπεδο ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος με τον Οπίσθιο Χιαστό Σύνδεσμο παρουσιάζουν Xιαστή εμφάνιση

Untitled 1

 

Αγγείωση ΠΧΣ

•      Μέση του γόνατος αρτηρία

•      Τριχοειδή Λιπώδους σώματος και αρθρικού υμένα.

Untitled 2

 

Νεύρωση ΠΧΣ

•      Κλάδοι Κνημιαίου Νεύρου.

Untitled 3

 

Αρθροσκοπική Απεικόνισης των Δεσμίδων του Προσθίου Χιαστού

Untitled 4

 

Εμβιομηχανική του ΠΧΣ

•      Πρωτοπαθής σταθεροποιητής της Πρόσθιας μετακίνησης της Κνήμης σε σχέση με τον Μηρό

•      Δευτεροπαθής σταθεροποιητής στην εσωτερική και εξωτερική στροφή του γόνατος, όπως επίσης στη ραιβότητα και βλαισότητα του γόνατος

•      Ανθίσταται στις διατμητικές δυνάμεις

•      Ανθίσταται στην υπερέκταση του γόνατος

•      Η μεγίστη δύναμη ελκυσμού του ΠΧΣ είναι 1725±270 Ν

•      Είναι μικρότερη από τις δυνάμεις που εμφανίζονται στις εργώδεις αθλητικές δραστηριότητες

•      Το μειονέκτημα αυτό αναπληρώνεται από τη δράση των μυών και από τον αποτελεσματικό  ιδιοδεκτικό μηχανισμό

Untitled 6 Untitled 5

 

Κακώσεις του ΠΧΣ

•     Μερική διάταση < 10%

•     Διάταση>10%- Πλαστική παραμόρφωση

•     Μερική Ρήξη

•     Πλήρης  Ρήξη

•     Απόσπασης από Κατάφυση

Untitled

 

•       Υπολογίζεται ότι το 70% των κακώσεων του ΠΧΣ συμβαίνουν με μηχανισμό χωρίς άμεση επαφή, ενώ το 30% με άμεση επαφή με άλλο αθλητή η αντικείμενο

•       Ο μηχανισμός κάκωσης συνήθως συμβαίνει κατά την απότομη επιβράδυνση της ταχύτητας σε συνδυασμό με αλλαγή κατεύθυνσης, στροφής ή ελιγμών, αδέξιων κινήσεων η παιχνίδι εκτός ελέγχου, λόγω μυϊκής κόπωσης

Ο μηχανισμός κάκωσης δημιουργείται από:

 •       Βίαιη υπέρκαμψη του γόνατος

•       Βίαιη βλαισότητα και εξωτερική στροφή της κνήμης σε σχέση με το μηρό

•       Βίαιη υπερέκταση του γόνατος με πακτωμένη ποδοκν/κή στο έδαφος

•       Εσωτερική στροφή της κνήμης σε σχέση με το μηρό

 

Μετά από έρευνες οι αθλήτριες υφίστανται σε συχνότητα ρήξη ΠΧΣ, 2 ως 8 φορές μεγαλύτερη από ότι  οι αθλητές (ορμονικές μυϊκές αλλαγές κατά τη διάρκεια του κύκλου- ανατομία- μυϊκή ισχύς-μεγαλύτερο χρόνο αντίδρασης στην μυϊκή συστολή και μυϊκό συντονισμό- τεχνική προπονητικής εκπαίδευσης)

Untitled 7 Untitled 8

 

Τρόποι Θεραπείας

Συντηρητική

•      Κινησιοθεραπεία

•       Ηλεκτροθεραπεία ( Ηλεκτροδιέγερση-Biofeedback).

•       Διαμαγνητική Αντλία (Συνοδο οστικο οιδημα-αποιδηματικη θερ)

•      Ενδυνάμωση μυών του γόνατος

•      Ενδυνάμωση όλων των μυών του Ισχίου και της Ποδ/κης

•      Ασκήσεις Ιδιοδεκτικότητας

•      Επανεκπαίδευση πλειομετρικής συστολής

•      Αντιφλεγμονώδεις Αγωγή – Παγοθεραπεία

Χειρουργική

•      Ποσοστό επιτυχούς έκβασης: 85-90%

•      Ποσοστό αποτυχίας: 10-15%

•      Δεν υπάρχει ακόμα μια σταθερή τεχνική

•      Πλέον των 400 οι μέχρι σήμερα τεχνικές αποκαταστάσεως του ΠΧΣ

Α. Συρραφή

Β. Αυτομόσχευμα

(α) Επιγονατιδικός Τένοντας

(β) Οπίσθιοι Μηριαίοι

(γ) Τετρακέφαλος

Γ. Άλομοσχεύματα – Πτωματικά

(α) Επιγονατιδικός Τένοντας

(β) Οπίσθιοι Μηριαίοι

(γ) Τετρακέφαλος

(δ) Αχίλλειος Τένοντας

(ε)Πρόσθιος κνημιαίος

Δ. Συνθετικά Μοσχεύματα Γ Γενιάς (Lars)

Ε. Εξωαρθρικές Επεμβάσεις ή Συνδυασμοί Επεμβάσεων

Χειρουργική αποκατάσταση ΠΧΣ

 •     Εξωαρθρικές τεχνικές

•     Αρθροσκοπικές τεχνικές

▫     Μονής δέσμης (επιγονατιδικός τένοντας-τετρακέφαλος τένοντας-οπίσθιοι μηριαίοι-πτωματικά μοσχεύματα)

▫     Διπλής δέσμης (οπίσθιοι μηριαίοι- πτωματικά μοσχεύματα)

Untitled 9

 

Έξοδος από νοσοκομείο

•     Μία ημέρα νοσηλεία

•     24 ώρες παραμονή

•     48 ώρες παραμονή

Επιπλοκές

•     Μετεγχειρητικές επιπλοκές

▫     Φλεγμονή (0,14%-1,74%)

   Αντιβίωση-συνεχείς εκπλύσεις-αφαίρεση υλικών

▫     Αποτυχία μοσχεύματος

   Χαλάρωση ή απορρόφηση μοσχεύματος

▫     Οστεοπόρωση

▫     Διεύρυνση κνημιαίας και μηριαίας σήραγγας (κανάλι)

▫     Οστεονέκρωση μηριαίου κονδύλου (μεθοδολογία δύο δεσμίδων)

▫     Χονδρόλυση

▫     Χονδροπάθεια

▫     Αρθρίτιδα

▫     Υπαισθησία στην περιοχή κατανομής του σαφηνούς νεύρου

▫     Επιπλοκές λόγω κακής τοποθετήσεως σταθεροποιητικών υλικών

▫     Νευρίνωμα του σαφηνούς νεύρου

▫     Υπερευαισθησία σταθεροποιητικών υλικών

▫     Δυσκαμψία

  •            –  Ιατρογενής
▫    Χρόνος χειρουργικής αντιμετώπισης
▫    Λανθασμένη τοποθέτηση μοσχεύματος
▫    Τοποθέτηση μοσχεύματος σε μεγάλη τάση
  • –  Φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση
  • –  Ανεπαρκής ιατρική και φυσικοθεραπευτική επικοινωνία
  • –  Μειωμένη συμμετοχή και προσπάθεια του ασθενούς
  • –  Ανεπαρκής ανταπόκριση ασθενούς στις οδηγίες
  • –  Υποεπιγονατιδικό  συρρικνωτικό σύνδρομο
  • –  Αντανακλαστική συμπαθητική δυστροφία

Επαναγγείωση μοσχεύματος ΠΧΣ

•     Νέκρωση μοσχεύματος  από την 6η ως 10η εβδομάδα

•     Επαναγγείωση μοσχεύματος από 20η + εβδομάδα

•     Ωρίμανση κολλαγόνου στους 12 μήνες

Δύναμη μοσχεύματος ΠΧΣ

 •     50% απώλεια δύναμης στους 3 πρώτους μήνες

•     Ωρίμανση μοσχεύματος στους 12 μήνες

Πρόληψη

•     Βελτίωση της τεχνικής αλμάτων

•     Βελτίωση της σταθεροποίησης του Κορμού (ΣΣ)

•     Βελτίωσης του χρόνου συστολής αντίδρασης των οπισθίων μηριαίων.

•     Βελτίωση του δυναμικού ελέγχου συστολής Οπισθίων μηριαίων-Απαγωγών Ισχίου

•     Πρόληψη πρηνισμού υπαστραγαλικής άρθρωσης ποδοκνημικής και υπέρμετρης στροφής του οστού της κνήμης